Privacyverklaring:

De Koningsdagthuis.nl website (“Koningsdagthuis”) wordt aangeboden door de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen. Wanneer je Koningsdagthuis bezoekt om content te bekijken of aan te melden, dan verzamelen en gebruiken wij je persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring geven wij je hierover meer informatie.

Persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken:

Ons doel: wij willen dat iedereen een leuke Koningsdag heeft, en om dit mogelijk te maken, verzamelen we enkel de persoonsgegevens die we nodig hebben. We bewaren bijvoorbeeld niet de content zelf die je aanmeldt, maar alleen een link naar die content (op bijvoorbeeld Instagram, Twitch, of YouTube). Zonder expliciete toestemming van de inzender om de link en gegevens langer te bewaren, worden al deze links en alle andere persoongegevens die je aan ons hebt verstrekt een week na Koningsdag verwijderd.

We verzamelen de volgende gegevens:

1. Als je de website bezoekt: dan verzamelen onze websitebeheerders een aantal technische gegevens die verbonden zijn aan het gebruik van de website zodat wij je de functionaliteiten van de Koningsdagthuis kunnen leveren. Met deze technische gegevens kunnen zij de website beheren, door bijvoorbeeld technische storingen op te lossen of de bereikbaarheid van bepaalde delen van de website te verbeteren. Hierdoor zorgen wij ervoor dat je informatie op de Koningsdagthuis snel en eenvoudig kan vinden. Voor dit doel worden ook cookies gebruikt (zoals onderstaand verder uitgelegd).

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?
  Wij verwerken hiervoor technische gegevens zoals het IP-adres van je computer, de bezochte webpagina's, de internetbrowser waarmee je surft, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een bezoek/sessie. Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang om inzicht te verschaffen in het gebruik van Koningsdagthuis.

2. Inloggen op Koningsdagthuis om content aan te melden: je kunt op Koningsdagthuis inloggen via Google of Facebook om content te kunnen aanmelden. Deze inlogprocedure verloopt geheel via Google en Facebook, wat betekent dat wij geen inzage hebben in bijvoorbeeld je Google- of Facebook-wachtwoord.

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?
  Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor? Als je succesvol hebt ingelogd bij Google of Facebook, dan ontvangen wij van Google of Facebook je naam en emailadres.
  Wij verwerken deze gegevens omdat het noodzakelijk is voor het aanbieden van Koningsdagthuis en het uitvoeren van de overeenkomst die daaraan ten grondslag ligt. Zonder in te loggen kun je geen content aanmelden op Koningsdagthuis.

3. Aanmelden voor content opladen: Zodra je bent ingelogd op Koningsdagthuis kun jouw content aanmelden via het aanmeldformulier. In het aanmeldformulier vragen wij om je naam, leeftijd, en de vier cijfers van je postcode, zodat je content op Koningsdag op een kaart kan worden getoond. Hierbij wordt je content gelinkt aan je buurt. Wij verzamelen niet de letters van je postcode zodat je precieze locatie niet bij ons bekend is. Verder vragen wij je in het aanmeldformulier om een link (bijvoorbeeld op Instagram, Twitch, of YouTube) naar de content die je wilt aanmelden en een korte beschrijving die bij de content zal worden getoond. Ook vragen wij je om je emailadres in te vullen, zodat we contact met je kunnen opnemen als we vragen hebben over de content.

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?
  Wij verwerken hiervoor je naam, leeftijd, emailadres, de vier cijfers van je postcode, en de beschrijving die je van je content hebt gegeven.
  Wij verwerken deze gegevens omdat het noodzakelijk is voor het aanbieden van Koningsdagthuis en het uitvoeren van de overeenkomst die daaraan ten grondslag ligt. Zonder de informatie in het aanmeldformulier te verstrekken kun je geen content aanmelden op Koningsdagthuis.

Welke gegevens verzamelen we niet:

 • We verwerken geen content: Wij verzamelen niet de content die je aanmeldt bij Koningsdagthuis. In het aanmeldformulier geef je alleen de link naar de content op een andere dienst, zoals Instagram, Twitch, of YouTube. Op Koningsdag wordt deze content dan getoond op Koningsdagthuis, maar de content wordt uitsluitend gehost op Instagram of YouTube en niet op Koningsdagthuis. Met andere woorden, indien je de content verwijdert van Instagram of YouTube, dan is deze ook niet langer zichtbaar op Koningsdagthuis.
 • We verwerken geen bijzondere persoonsgegevens: Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens van je, en vragen je om geen bijzondere persoonsgegevens op te nemen in open velden, zoals de omschrijving van je content. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, vakbondslidmaatschap, en genetische gegevens, biometrische gegevens (gebruikt voor unieke identificatie), gezondheidsgegevens, of gegevens over seksueel gedrag of seksuele geaardheid.
 • We verwerken geen persoonsgegevens van kinderen. Koningsdagthuis is niet gericht op kinderen jonger dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verwerkt zonder ouderlijke toestemming. Als je denkt dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op zodat wij de informatie kunnen verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden:

WWij schakelen derde partijen in voor bepaalde werkzaamheden, zoals de hosting van Koningsdagthuis. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de diensten toegang hebben tot persoonsgegevens, hebben wij de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Uitsluitend indien we hiertoe wettelijk verplicht zijn worden persoonsgegevens verstrekt aan bijvoorbeeld toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Cookies, of vergelijkbare technieken:

Analytische cookies. Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zoalsaangeraden door de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent dat wij:

 • Google Analytics cookies gebruiken;
 • Een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;
 • Google Analytics hebben ingesteld zodat het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd;
 • De optie ‘gegevens delen’ in Google Analytics hebben uitgezet; en
 • Geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Voor het gebruik van bovenstaande cookies hebben we niet je voorafgaande toestemming nodig.

Beveiliging van persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en we hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking ervan. Hiertoe gebruiken we meerdere beveiligingstechnieken waaronder beveiligde servers, firewalls en encryptie, alsmede fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

Links naar andere websites

Op Koningsdagthuis tref je links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijkheid voor verwerking van je persoonsgegevens via deze website(s). Onze Gebruikersvoorwaarden en deze privacyverklaring zijn niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.

Indien je ervoor kiest om Koningsdagthuis te delen via social media, zoals LinkedIn, Facebook en/of Twitter, dan zullen je persoonsgegevens (zoals je naam en het feit dat je interesse hebt in Koningsdagthuis) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van jouw persoonlijke webpagina’s op LinkedIn, Facebook en/of Twitter. Op het gebruik van dergelijke social mediawebsites zijn uitsluitend de voorwaarden (waaronder het privacybeleid) van de social mediawebsites van toepassing. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van dergelijke social media Website(s). Onze Websitevoorwaarden en deze privacyverklaring zijn niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, of verzoek tot bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@oranjebond.nl.

YouTube API Services

Koningsdag Thuis maakt gebruik van YouTube API Services. Op deze services zijn de servicevoorwaarden van YouTube van toepassing. Daarnaast zijn de privacyvoorwaarden van Google van toepassing.

Vragen of klachten:

Indien je vragen of opmerkingen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens in het kader van Koningsdagthuis, dan kun je contact opnemen met de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen per:

 • Email, op secretariaat@oranjebond.nl.; of
 • Post, via Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen, Kerkweg 11, 4424 NJ, Wemeldinge.

Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.